Skip to Main Content

Our Senior Associates

 • Kedar Amladi
  Kedar Amladi
 • Nikita Castil
  Nikita Castil
 • Anagha Dighe
  Anagha Dighe
 • Tasnim Fakhruddin
  Tasnim Fakhruddin
 • Deepika Gangwani
  Deepika Gangwani
 • Pooja Save
  Pooja Save
 • Vikram Shah
  Vikram Shah
 • Viraj Sheth
  Viraj Sheth

Our Extended Team

 • Vaishnavi Chella
 • Avishi Gautam
 • Gayatri Ghate
 • Pratyasha Mishra
 • Aman Sanghrajka
 • Smrutika Shetty
 • Kriti Singh