Skip to Main Content

Headhunterfirmaer tager ansvar for ligestilling

Headhunterfirmaer forpligter sig med nyt kodeks til, at mindst 33 pct. af de kandidater, de præsenterer for deres klienter, er kvinder. Samtidig vil de blive målt på deres indsats. Det er syv af de største search- og rekrutteringsfirmaer, der sammen med ligestillingsministeren og Copenhagen Business School har udviklet det frivillige kodeks.

 

Udviklingen med at få flere kvindelige ledere går kun langsomt fremad. Kvinder udgør knap 15 pct. af direktionsmedlemmerne i de danske virksomheder og 19 pct. af bestyrelsesmedlemmerne. Over halvdelen af alle virksomheder i Danmark har ikke én eneste kvinde i deres bestyrelse.

”Vi skal udnytte alle talenter. Rekrutteringsbranchen tager med kodekset et modigt medansvar ved at forpligte sig på nogle helt konkrete mål for andelen af kvindelige kandidater til ledelses- og bestyrelsesposter. Samtidig forpligter firmaerne sig på at afrapportere på udviklingen, så effekten af initiativet kan følges”, siger ligestillingsminister, Eva Kjer Hansen.

Hvad består det frivillige kodeks af?

Det frivillige kodeks består af otte principper, som search- og rekrutteringsfirmaerne forpligter sig til at følge. Blandt andet skal firmaerne tilstræbe, at mindst 33 pct. af de potentielle kandidater, de præsenterer for deres klienter, er kvinder. Det skal være med til at sikre, at feltet af kandidater bredes ud, og at nye talenter kommer i spil.

”De firmaer, der rådgiver erhvervslivet med at finde, vurdere og udvikle ledere, har i de senere år arbejdet med et stigende fokus på at synliggøre og italesætte vigtigheden af flere kvindelige ledere. Dette kodeks er en naturlig fortsættelse af det arbejde, og vi rådgivere understreger med dette initiativ, at vi står sammen og gør en ekstra indsats for at skubbe til udviklingen. Dermed tager vi vores del af ansvaret. Vi ser gerne, at de virksomheder, der rekrutterer, forfremmer og udnævner ledere, også tager deres del af ansvaret, at de sætter mål og følger op på deres egne processer for at fremme kvinder i ledelse og bestyrelser”, siger Tobias Petri fra Spencer Stuart.

Firmaerne forpligter sig også til at øge bevidstheden blandt deres medarbejdere om de ubevidste bias eller fordomme, som kan være med til at påvirke, hvilke kandidater der udvælges.

Samtidig forpligter firmaerne sig til at indrapportere deres resultater til CBS, så effekten af kodekset følges. CBS vil årligt offentliggøre en rapport over udviklingen og afholde en workshop for de search- og rekrutteringsfirmaer, der har tilsluttet sig kodekset. Til workshoppen vil der også blive inviteret øvrige relevant virksomheder for på tværs at dele viden og erfaringer om arbejdet med at fremme diversitet i ledelse og bestyrelser.

”Dette kodeks er unikt, da de medvirkende virksomheder ikke kun sætter et mål op for at øge andelen af kvindelige kandidater, men også forpligter sig til at afrapportere, hvordan de gør det, således at kodekset også er med til at øge vores viden på området bl.a. i forhold til de bias forskningen viser uundgåeligt er med til at forme rekrutteringsprocesser. Kodekset er dermed ikke kun et løfte om en numerisk ændring, men et ambitiøst og seriøst ønske om at indgå i dialog med forskere, lovgivere, klienter og konkurrenter om hvordan branchen samlet kan sikre mere neutrale og objektive processer og beslutninger, som sætter kompetencer og potentiale højest”, siger professor Sara Louise Muhr fra CBS.

Dialogen med rekrutteringsbranchen er en del af regeringens opfølgning på evaluering af lovgivningen om måltal og politikker for kønsfordelingen i bestyrelser og ledelse.

De syv firmer der står bag kodekset er Spencer Stuart, Odgers Berndtson, Russell Reynolds Associates, Egon Zehnder, Amrop, Korn Ferry og Heidrick & Struggles.

Ligestillingsafdelingen under minister for ligestilling og CBS finansierer i fællesskab, at der kan måles og analyseres på indsatsen.

De firmaer der ønsker, at tilslutte sig kodekset kan gøre det ved at skrive en mail til Sara Louise Muhr professor MSO på CBS, slm.ioa@cbs.dk.

Kontaktperson:
Presserådgiver for ligestillingsministeren Anna Munck, annmun@um.dk tlf.:61 97 90 33