Skip to Main Content

Gizlilik Politikası

Giriş

Spencer Stuart kişisel verilerinizi koruma konusunda kararlıdır. Bu beyan, kişisel verilerinizin toplanması, kullanılması ve aktarılması ile ilgili politikamızı özetlemekte ve Spencer Stuart’ın bu verileri ve bu verilerle ilgili haklarınızı korumak üzere aldığı güvenlik tedbirlerini açıklamaktadır.

Topladığımız Bilgiler

Spencer Stuart, bu hizmetlerini sağlamak için çeşitli gerekli kişisel verileri toplayan, kullanan ve saklayan bir liderlik danışmanlığı ve yönetici bulma firmasıdır.

Yönetici Bulma Verileri

Yönetici bulma görevlerimizden biri için potansiyel bir aday olduğunuzda, topladığımız kişisel veri kategorileri şunları içerebilir: İletişim bilgileri (e-posta adresi, adres, telefon numarası), kariyer geçmişi, eğitim geçmişi, sosyal faaliyetler, ücret detayları (yürürlükteki mevzuat izin veriyorsa), profesyonel deneyim, diller, fotoğraflar, bireysel beceriler ve tercihler, kişilik, karakter özellikleri, profesyonel tarz profili, yönetici yetkinlikleri, mülakat notları (geçerli olduğunda), kimlik verileri (medeni durum, cinsiyet, milliyet) ve iletişim geçmişi. Bu veriler, doğrudan sizden, kamuya açık kaynaklardan ve/veya kaynaklar/referans gösterilen kişiler, profesyonel ağ oluşturma profiliniz, haber makaleleri ve yetkili geçmiş kontrolü sağlayıcılarımızdan elde edilebilir.

Spencer Stuart’ın politikası kapsamında, makul işe alım amaçlarına yönelik olmadığı sürece herhangi bir hassas bilgi toplanmaz ve bu nitelikte bilgileri gerekli olmadıkça paylaşmamanızı öneririz.

Liderlik Danışmanlık Verileri

Bireysel Tarz Profilimize katılmanız ya da hizmetlerimizin bir parçası olarak değerlendirilmeniz durumunda adınız, soyadınız ve e-posta adresiniz, kültürel tarz geçmişiniz, vasıflarınız, iş deneyiminiz, istihdamınız ile ilgili detaylar, işteki sorumluluklarınız, profesyonel görüşleriniz ve fikirleriniz gibi bilgiler ile değerlendirme ölçümleri ve mülakatlarda vermiş olabileceğiniz diğer bilgi ve yanıtları toplayabiliriz. Yaş, cinsiyet ve etnik köken gibi ilave kişisel verilerin sağlanması gönüllülük esasına dayalıdır ve değerlendirme sonuçlarını etkilemeyecektir.

Referans Gösterilen Kişi veya Kaynak Verileri

Kişisel bir referans sunan ya da bir aday için geri bildirimde bulunan bir kişiyseniz (duruma bağlı olarak sizi Referans Gösterilen Kişi veya Kaynak Kişi olarak sınıflandırabiliriz), iletişim bilgileriniz, belli bazı mesleki bilgileriniz (unvan, meslek, vasıflar ve iş geçmişi vb.) ve adayla bağlantınız ile ilgili bilgileri toplayabilir ve işleyebiliriz. Bu bilgileri doğrudan sizden, adaydan veya kamuya açık kaynaklardan toplayabiliriz. Bu bilgileri, ilgili potansiyel adayla bağlantınız, yaşadığınız deneyimler ve benzeri potansiyel adaylarla ilgili görüşünüz gibi bilgileri toplamak amacıyla kullanacağız. Üçüncü taraflarla paylaşılması halinde, bir aday hakkında sağlamış olduğunuz hiçbir referans veya geri bildirim, sizinle ilişkilendirilmeyecektir. Ayrıca, iletişim bilgilerinizi ilginizi çekebileceğine inandığımız hizmetlerimizden herhangi biri ile bağlantılı olarak sizinle iletişime geçmek amacıyla da kullanabiliriz.

Müşteri veya Tedarikçi Verileri

Bir Spencer Stuart müşterisi veya tedarikçisi olmanız durumunda, size karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve iş ilişkimizi ilerletmek amacıyla şirketiniz ve şirketiniz bünyesindeki bireyler hakkında bilgi toplayabilir ve bunları kullanabiliriz. Toplanan veriler, tipik olarak iletişim bilgilerinizden (ad-soyadı, telefon numarası, e-posta adresi, iş unvanı ve hizmetlerimizle ilgili iş kaydı vb.) oluşacaktır.

Kişisel Verilerin Saklandığı Konum - Bağlayıcı Kurumsal Kurallar

Toplanan kişisel veriler, Spencer Stuart’ın mülkiyetinde olup dünya genelinde tüm Spencer Stuart ofislerinin erişimine açık olan küresel veri tabanında saklanır. Ofislerimizin tam listesini web sitemizde (www.spencerstuart.com/global-locations) bulabilirsiniz. Kişisel verilerinizin korunması için uygun ve yeterli korumaların uygulandığından emin olmak için, Spencer Stuart, bu Gizlilik Politikasında belirtilen gizlilik uygulamalarına ek olarak Avrupa Birliği gizlilik düzenleyicilerinin onayını taşıyan bir dizi bağlayıcı kurumsal kural belirlemiştir. Bu Bağlayıcı Kurumsal Kurallar, Spencer Stuart’ın, adayların ve değerlendirilen bireylerin işleme alınan kişisel bilgilerinin verilerin bulunduğu yerden bağımsız olarak yeterli düzeyde korunacağına dair verdiği, bir taahhüt niteliğindedir. Bağlayıcı Kurumsal Kurallarımızın tam listesini burada bulabilirsiniz.

Bağlayıcı kurumsal kurallar ile ilgili ilave bilgi almak isterseniz lütfen, privacy@spencerstuart.com adresinden Spencer Stuart’a e-posta gönderin..

Kişisel Verileri Kullanma Şeklimiz

Kişisel verilerinizi, bu Gizlilik Politikasında genel hatları ile ortaya konan yönteme aykırı bir şekilde işlemeyecek ve verilerin doğru, eksiksiz, güncel ve kullanım amacı açısından güvenilir olmasını sağlamak üzere elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

Aday ve Değerlendirme Verileri

Veriler, işlerimizin olağan seyrinde müşterilerimize hizmet sunmak amacıyla kullanılır. Bunlar, yönetici düzeyinde olan ve olmayan roller için uygunluğunuzun değerlendirilmesi, potansiyel işverenlere (Spencer Stuart’ın müşterileri) potansiyel aday olarak sunulmanız, bir görev (yönetici bulma ve değerlendirme) için sizinle iletişime geçilmesi veya profilinizdeki bilgilerin doğrulanmasını içerebilir.

Kişisel bilgileriniz ayrıca, hepsi kişisel bilgilerinize yürürlükteki veri koruma kanunları ve Gizlilik Politikasına uygun bir şekilde işlem yapmakla yükümlü kılınacak olan, uygun bir şekilde yapılmış olmaları koşuluyla, eğitim kontrolleri ve/veya geçmiş kontrolleri ile ilgili hizmetler vermek üzere ve yerel mevzuat uyarınca tuttuğumuz üçüncü tarafların yanı sıra, bizim adımıza belge saklama işini yapmaları için dışarıdan tuttuğumuz sağlayıcıların yaptığına benzer görevleri yerine getiren üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları gibi üçüncü taraflarla da paylaşılabilir. Kişisel bilgileriniz ayrıca müşterilerimize çok daha doğru bir profil sunabilmemiz için hakkınızda ilave bilgi edinmek üzere Referans olarak Gösterilen Kişiler veya Kaynaklarla da paylaşılabilir.

Son olarak, bilgileriniz, yasal haklarımızı kullanmamız ve çıkarlarınızı korumamız için ya da yürürlükteki kanunlar kapsamında gerekli olduğunda yetkin kanuni yaptırım birimleri, düzenleyici kurumlar veya devlet kurumlarıyla ya da bir mahkeme ile paylaşabilir.

Referans Gösterilen Kişi veya Kaynak Kişi Verileri

Toplanan verileri, belirli bir aday ya da potansiyel aday ile ilgili düşünce ve görüşleriniz ile bu kişiyle yaşadığınız deneyim hakkında bilgi almak için kullanacağız. Bir adayın Referans Gösterilen Kişi olarak detaylarınızı bizimle paylaşması durumunda, müşterilerimizin bir adayı belirli bir pozisyon için değerlendirmesini sağlamak üzere iletişim bilgilerinizi müşterilerimizle paylaşabiliriz. Referans Gösterilen Kişi veya Kaynak olarak verdiğiniz referans, görüş veya geri bildirim bir müşteriyle paylaşılması durumunda hiçbir şekilde sizinle ilişkilendirilebilir olmayacaktır. Ayrıca, iletişim bilgilerinizi ilginizi çekebileceğine inandığımız hizmetlerimizden herhangi biri ile bağlantılı olarak sizinle iletişime geçmek amacıyla da kullanabiliriz.

Müşteri veya Tedarikçi Verileri

Toplanan veriler, hizmetlerimizi size sunmamız bağlamında kullanılacaktır. Verileri, ayrıca, veri analitiği, karşılaştırmalı değerlendirme ve istatistik amaçlarını içeren diğer iş amaçları için de kullanabiliriz. Ayrıca, toplanan kişisel verilerinizi ilginizi çekebileceğine inandığımız hizmetlerimizden herhangi biri ile bağlantılı olarak sizinle iletişime geçmek amacıyla da kullanabiliriz.

Fikri Sermaye

İlginizi çekebileceğini ve kuruluşunuzdaki rolünüzle ilgili olabileceğini düşündüğümüzde, yayınladığımız fikri sermaye ve düşünce liderliği birimlerinin paylaşımı için zaman zaman sizinle iletişime geçebiliriz. Dilediğiniz zaman bunları almamayı seçebilirsiniz.

Toplanma

Zaman zaman, bir akşam yemeği ya da hayır kuruluşu etkinliği gibi bir sektör veya role özgü etkinliğe katılım daveti konusunda sizinle iletişime geçebiliriz. Dilediğiniz zaman bu davetleri almamayı seçebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenebilmesinin yasal dayanağı

Spencer Stuart’ın bu politikada açıklanan kişisel bilgileri toplaması ve kullanmasının yasal dayanağı, ilgili kişisel bilgiler ve bu bilgilerin alındığı bağlama bağlı olacaktır.

İletişim bilgileriniz (ad, adres, e-posta, telefon numarası) gibi temel kişisel bilgileri ve normalde bir özgeçmişe dahil edilecek bilgiler (eğitim geçmişi, çalışma geçmişi, profesyonel deneyim, yerel yasaların izin verdiği durumlarda ücret geçmişi bilgileri vb.) ile yetkinliklerinizi ve sizi bir yönetici bulma görevine bağlamamızda bize yardımcı olacak ilave bilgileri (profesyonel ilgi alanları veya görevlendirme ilgi alanları) veya liderlik danışmanlık hizmetlerimiz bağlamında aldığımız verileri, meşru çıkarlara dayalı olarak, bu bilgilerin işleme alınmasının yasaların sunduğu hak ve özgürlükleri ya da sizin kişisel çıkarlarınızı ihlal etmemesi şartıyla işleme alacağız.

Arama sürecinin ilerleyen aşamalarına geçtiğimizde, sizden arama sürecinde ortaya çıkabilecek ilave bilgiler, mülakatlarda verebileceğiniz bilgiler, özel değerlendirme teknik ve araçlarımızla elde ettiğimiz bilgiler, hassas kişisel bilgiler (gönüllü olarak paylaşmaya karar vermeniz durumunda) ve müşterilerimize sunduğumuz görüşler gibi ilave işleme faaliyetleri için de bir onay formu imzalamanızı isteyeceğiz.

Kişisel bilgilerinizi işleme alma konusundaki yasal gerekçemiz hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız privacy@spencerstuart.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz..

Bilgi Güvenliği ve Bütünlük

İzinsiz erişimin önlenmesi, verilerin doğruluğunun korunması ve bilgilerin uygun şekilde kullanılmasının sağlanması için Spencer Stuart toplanan kişisel verilerin gizliliğini sağlamak ve bunları korumak, kazara kayıp, izinsiz erişim veya yasa dışı işlemeyi önlemek amaçlarıyla uygun yasal, fiziki, teknik ve güvenlik odaklı prosedürler uygulamıştır. Bu tedbirler zaman içerisinde gözden geçirilecek ve yasal ve teknik gelişmeler çerçevesinde güncel tutulacak şekilde yükseltmeler yapılacaktır.

Saklama

Spencer Stuart kişisel verilerinizi yalnızca verilere toplandığı ve kullanıldığı amaçlarla bağlantılı olarak gerek duyulduğu süre boyunca saklayacaktır. Bilgilerinizin saklanma sürecinde rehber olarak aşağıdaki kriterler kullanılacaktır:

  • Kişisel verilerinizi, sizinle etkin bir ilişkimiz bulunduğu sürece saklayacağız;
  • Sizinle kurduğumuz ilişki sona erdiğinde, kişisel verileriniz mevcut durumda veya gelecekteki meşru iş amaçlarımız için ilgisini korumaya devam edebilir (örneğin; tarafımızdan bir role yerleştirildiğinizde ya da yasal haklarımızı belirlemek, kullanmak veya avunmak üzere belirli kişisel bilgileri saklamamız gerekebilir);
  • Müşterimiz için sizin de müdahil olmuş olabileceğiniz bir görevlendirmeyi tamamladığımızda hedeflerle uyumlu olduğumuzu ve müşterilerimize karşı yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizi ve getirmeye devam ettiğimizi göstermek için belirli verileri saklamamız gerekebilir.

Haklarınız

Kişisel verilerinize erişme, bunları silme, düzeltme, güncelleme veya tamamlamanın yanı sıra kişisel verilerinizin bir üçüncü tarafa aktarılmasını talep etme ya da Spencer Stuart’ın artık sizinle iletişime geçmemesini isteme haklarına sahipsiniz. Bunlara ek olarak, kişisel bilgilerinizin işlenmesine karşı çıkma, kişisel bilgilerinizi işleme şeklimizi kısıtlamamızı isteme, kişisel bilgilerinizin bir üçüncü tarafa aktarılmasını talep etme veya dilediğiniz zaman verdiğiniz onayı geri alma hakkına sahipsiniz. Bu haklardan herhangi birini kullanmak istemeniz durumunda privacy@spencerstuart.com ile iletişime geçebilirsiniz.

Kişisel bilgilerinizi veri tabanımızdan kaldırmamızı istemeniz halinde, gelecekte sizinle iletişime geçilmesini önlemek, verilerinizin kaldırılması yönündeki isteğinizi kaydetmek ve müşterilere açıklanan bilgilerin kaydını tutmak amacıyla asgari miktarda kişisel bilgiyi saklayabileceğimizi lütfen unutmayın.

Benzer şekilde, kişisel bilgilerinizi onayınıza dayalı olarak toplamış ve işlemiş olduğumuz durumlarda, dilediğiniz zaman bu onayı geri alabilirsiniz. Onayınızı geri almanız, bu onayı geri alma işlemi öncesinde yapılan işlemeleri ya da onay dışındaki yasal gerekçelere dayalı olarak yapılan işlemeleri etkilemeyecektir.

Son olarak, kişisel verilerinizi toplama ve bunları kullanma şeklimiz hakkında bulunduğunuz yargı yetki alanındaki ilgili veri koruma kurumuna şikâyette bulunma hakkına sahipsiniz. Şikâyette bulunma süreci hakkında daha fazla bilgi için lütfen yerel veri koruma kurumunuzla iletişime geçin.

Gizlilik Politikasında Yapılacak Maddi Değişiklikler

Spencer Stuart Gizlilik Politikasını dilediği zaman, dilediği nedenle değiştirme veya tadil etme hakkını saklı tutmaktadır. Gizlilik Politikasında maddi bir değişiklik yapılacağında, bu değişiklikleri burada yayınlayacak ve sizi bilgilendirmek üzere gerekli tedbirleri alacağız. Güncel bilgilerden haberdar olmak üzere lütfen belli aralıklarla bu Gizlilik Politikasını inceleyin.

Kişisel bilgileriniz hakkında herhangi bir sorunuz varsa, privacy@spencerstuart.com adresinden Spencer Stuart ile iletişime geçin.